Zgromadzenie Związku Gmin "Kwisa" na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018r..w głosowaniu tajnym na okres kadencji 2018 - 2023 wybrało na:

 Przewodniczącego Zarządu  p. Leszka Leśko- Burmistrza Olszyny

-  Członków Zarządu:

1. Andrzeja Jasińskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

2. Zbigniewa Hercunia - Wójta Gminy Lubań