Prace przygotowawcze nad powstaniem związku Gmin „KWISA” trwały od września 1991 r. Osobowość prawną Związek uzyskał 7 lutego 1992 r. Związek został wpisany do rejestru związków międzygminnych jako 49 organizacja tego typu w kraju  Założyciele Związku postanowili uczcić jego powstanie posadzeniem drzew ( modrzewi ) w Górach Izerskich skąd wypływa Kwisa. Siedzibą Związku z dniem 1.01.2016r. jest gmina Lubań. Obecnie w skład Związku wchodzi 15 jednostek samorządu terytorialnego :

2 miasta

Lubań

Bolesławiec

8 jednostek miejsko-gminnych

Leśna

Gryfów

Lubomierz

Mirsk
Olszyna

Nowogrodziec

Lwówek Śląski

Wleń

5 gmin wiejskich

Siekierczyn

Lubań

Osiecznica

Warta Bolesławiecka

Bolesławiec


Do dnia 31 grudnia 2009 roku członkiem związku była również Gmina Małomice a do 2012r. gminy Świardów - Zdrój i Nowogrodziec. Ponownie gmina Nowogrodziec przystąpiła do Związku w roku 2013.

Gminy wchodzące w skład Związku przynależą do 3 powiatów : bolesławieckiego , lubańskiego i lwóweckiego.

Głównymi celami ZG Kwisa są wspólne działania zrzeszonych gmin służące ochronie środowiska Kwisy, Bobru oraz prowadzenie schroniska dla zwierząt małych.
O bszar ZG "Kwisa" obejmuje bieg rzeki Kwisy i Bobru oraz obszary przyległe. Centralnie względem całego obszaru Związku położony jest Lubań - miasto i siedziba ZG "Kwisa". Znajduje się on w odległości ok.

 

Działalność związku finansowana jest ze składek gmin – członków związku , oraz dotacji celowych pozyskiwanych z różnych źródeł.

Od 1992 r. ZG „Kwisa posiada własne logo . Przedstawia ono arnikę górką , na tle schematycznego biegu Kwisy .