Zwiazek Gmin KWISA
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2010 - 2014 » 2013 rok

U C H W A Ł A NR III/44/2013 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA z dnia 20 września 2013 roku w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na 2014r.

                                            U C H W A Ł A   NR  III/44/2013

                                   Zgromadzenia Związku Gmin “ KWISA “

                                                          z dnia 20 września 2013 roku

w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „ KWISA „ na 2014 rok

                     Na podstawie § 6  ust. 1,2,6 Statutu Związku Gmin „ KWISA „ ogłoszonego Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Gmin „ KWISA „ w Lubaniu ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 157 , poz. 2708 z dnia 27 lipca 2011 roku z późn. zmianami ) Zgromadzenie Związku Gmin „ KWISA „ uchwala co następuje : 

 

                                                                        §   1

1.      Ustala się składkę członkowską na rok 2014 w wysokości 1,00 zł od każdego mieszkańca gminy lub  miasta z przeznaczeniem na funkcjonowanie Związku .

Podstawą ustalenia liczby mieszkańców jest stan ewidencyjny ludności stale zamieszkałej w danej gminie i mieście  - ustalony na dzień 31 grudnia 2012 roku .

2.      Wysokość składki na 2014 rok na funkcjonowanie Związku stanowi załącznik  do niniejszej uchwały .

 

                                                      §   2

Ustalona składka na funkcjonowanie Związku płatna do 20-go każdego miesiąca począwszy od miesiąca stycznia do maja w wysokości 20% wymiaru składki rocznej .

 

                                                         §   3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „ KWISA „ w Lubaniu .

 

                                                                       §   4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku .

                                                                                             

                                                                                  Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                        Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                           Janusz Niekrasz

                                                                                    Wójt Gminy Siekierczyn

 

                                                                                                    Załącznik

                                                                                                    do Uchwały Nr III/44/2013

                                                                                                    Związku Gmin ‘ KWISA „

                                                                                                    z dnia 20 września 2013 roku

                                    U S T A L E N I E

wysokości składki członkowskiej na funkcjonowanie Związku na rok 2014 wg. stanu ewidencyjnego ludności zamieszkałej na stałe w gminie , mieście na dzień 31 grudnia 2012 roku .

 

Lp

NAZWA GMINY , MIASTA

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

1

M. Bolesławiec

39 851

39 851

2

Bolesławiec Gmina

13 899

13 899

3

Mirsk

 8 883

 8 883

4

Leśna

10 568

10 568

5

Gryfów

10 152

10 152

6

M. Lubań

22 108

22 108

7

Lubomierz

 6 250

 6 250

8

Siekierczyn

 4 594

 4 594

9

Osiecznica

 7 542

 7 542

10

Olszyna

 6 645

 6 645

11

Gmina Lubań

 6 530

 6 530

12

Warta Bolesławiecka

 8 324

 8 324

13

Nowogrodziec

15 285

15 285

14

Lwówek Śląski

17 947

17 947

 

RAZEM

178 578

178 578

 

                                                                                 

                                                                                  Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                        Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                           Janusz Niekrasz

                                                                                    Wójt Gminy Siekierczyn

 

 

 

Redaktor: Anna Streit Źródło: Anna Streit
Utworzony: 2013-10-02 12:04:47 Ostatnia zmiana: 2013-10-02 12:08:06