Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

Regionalna Izba Obrachunkowa, działając na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.), przeprowadziła w okresie od 22 sierpnia do 31 sierpnia 2006 roku kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Związku Gmin „Kwisa”
Poniżej zamieszczany Tekst wystąpienia pokontrolnego oraz odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu .