Kontrolę przeprowadzono w dniach od 5 - 14 lipca 2022r.

Protokół kontroli na stronach RIO