I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Związku Gmin „ KWISA” według stanu na dzień 31.12.2016 roku.

 

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku mienie Związku stanowią :

O  Środki trwałe 4.056.783,90 wartość początkowa, z tego :

·         grunty, nawierzchnia utwardzona i tereny zielone – 273.270,51 zł,

·         budynki – 3.475.265,43 zł,

·         10 kojców kwarantanny – 97.500,00 zł,

·         stacja uzdatniania wody i studnia głębinowa – 17.634,00 zł,

·         ogrodzenie całego obiektu – 6.990,98 zł,

·         wyposażenie gabinetu weterynaryjnego 49.090,00 zł,

·         oczyszczalnia ścieków – 3.657,48 zł,

·         oświetlenie zewnętrzne terenu – 10.000,00 zł,

·         monitoring – 19.860,56 zł,

·         okap wentylacyjny – 8.693,96 zł,

·         kocioł gazowy – 86.022,98 zł,

·         zestawy komputerowy – 8.798,00 zł

O  Umorzenie – 1.417.345,41 zł,

O  Pozostałe środki trwałe 9.416,90 zł wyposażenie schroniska gabinetu weterynaryjnego,

O  umorzenie – 9.416,90 zł,

O  wartości niematerialne i prawne

§  1.171,20 zł – program komputerowy

§  1.171,20 – umorzenie.

 

W ciągu 2016 roku umieszczono dane według stanu na 31.12.2016 roku.

                                                                                                Przewodniczący  Zarządu

                                                                                                  Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                          Leszek Leśko

                                                                                                        Burmistrz Olszyny