Miasto Lubań

Miasto położone centralnie w odniesieniu do pozostałych gmin członków Związku Gmin „Kwisa” . Siedziba Związku od momentu powołania, także siedziba powiatu.

Lubań – miasto założone w 1220 r. na Prawie Magdeburskim, niestety doświadczone przez II wojnę światową, gdyż zniszczeniu uległo 80% centrum. Dzięki planowi rewitalizacji lubańskiej starówki, jako samorząd miasta stworzono  warunki do wybudowania przez prywatnych inwestorów ponad 80 nowych kamienic, nawiązujących do zabudowy historycznej, przez co lubańska starówka przypomina dziś stare miasto łużyckie. Ale miasto Lubań to również nowoczesność. Inwestycje poczynione w ostatnim 10 - leciu, to znaczy skok cywilizacyjny. Wybudowanie krytego basenu, hali sportowej, sieci kanalizacyjnych, ekologicznego pieca na słomę, ogrzewającego miasto oraz nowoczesnego wysypiska odpadów komunalnych., modernizacja oczyszczalni ścieków to największe osiągnięcia ostatnich lat. Jako jedno z nielicznych w Polsce miast posiada strefę ekonomiczną. Jest ona częścią Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej Średniej Przedsiębiorczości, która obejmuje obszar

Powierzchnia   miasta : 1.612  ha

Ludność   miasta : 22.878 osób


obrazek
Burmistrz Miasta – Arkadiusz Słowiński

Urząd Miasta LUBAŃ

59-800 Lubań
ul. 7 Dywizji 14
tel. 075 / 646 44 00
fax 075 / 646 44 05
  boi.um@luban.pl 
  www.luban.pl