Powierzchnia gminy wynosi 47,2 km2. Jest to gmina o charakterze rolniczo-przemysłowym, o czym świadczy duża powierzchnia zajmowana przez użytki rolne – 68%. Nad Jeziorem Leśniańskim i Złotnickim rozwija się turystyka i rekreacja. Nad tymi zbiornikami wodnymi położone są liczne ośrodki wczasowe. W gminie dominuje przemysł drzewny i stolarski. Największym zakładem jest Olszyńska Fabryka Mebli w Olszynie. W skład gminy Olszyna wchodzi 9 sołectw: Biedrzychowice, Bożkowice, Grodnica, Kałużna, Karłowice, Krzewie Małe, Nowa Świdnica, Olszyna Dolna, Zapusta. Gminę  przecina droga krajowa nr 30 łącząca Zgorzelec z Jelenią Górą oraz szlak kolejowy łączący Węgliniec z Jelenią Górą. Miasto Olszyna liczy ok. 5 tys. mieszkańców, zaś całą gminę zamieszkuje niewiele więcej niż 7 tys. osób

 

 

 

 

obrazek

 

Burmistrz Leszek Leśko

Urząd Miasta i Gminy OLSZYNA

59-830 Olszyna
ul. Wolności 6
tel. 075 / 721 24 27
fax 075 / 722 35 50
www.olszyna.pl
poczta@olszyna.pl