Miasto i gmina Leśna położone są w południowej części powiatu lubańskiego, przy granicy z Republiką Czeską. Gmina Leśna jest obszarem rolniczym z istotnym udziałem funkcji przemysłowej (Pobiedna) i rekreacyjnej (Jezioro Leśniańskie, Jezioro Złotnickie). Miasto Leśna jest ośrodkiem przemysłowo – usługowym o lokalnym znaczeniu.

W obszar administracyjny miasta i gminy Leśna wchodzi 14 sołectw.

Powierzchnia Gminy

Ludność ok. 11.000


obrazek

Burmistrz Szymon Surmacz

 

 Urząd Miasta i Gminy LEŚNA 

59-820 Leśna
ul. Rynek 19
tel. 075 / 721 12 39, 721 14 19
tel./fax 075 / 724 23 68
www.lesna.pl
lesna@gminy.pl