Konrad Rowiński

Urodzony: 7 listopada 1958 roku

Wykształcenie wyższe – magister administracji 

obrazek
k.rowinski.um@luban.pl

 

W 1986 roku ukończył administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskując tytuł magistra administracji. Radny Rady Miasta Lubania w latach 1990 - 2002. Ukończył Studia Podyplomowe "Samorząd Terytorialny i Gospodarka Przestrzenna" na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studium "Zarządzanie strategiczne" na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Brał udział w szkoleniu w Wyższej Szkole Samorządowej w Grena w Danii.

 

Od 26 lipca 1990 roku do 12 listopada 1998 roku pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta.

13 listopada 1998 roku został wybrany przez Radę Miasta na Burmistrza Miasta Lubań i pełnił tę funkcję do 18 listopada 2002 roku

Ponownie został wybrany na Burmistrza Miasta podczas pierwszych wyborów bezpośrednich, które odbyły się w dniach 27 października 2002 roku i 10 listopada 2002 roku.

Obowiązki pierwszego Burmistrza wybranego w wyborach bezpośrednich objął w dnia 19 listopada 2002 roku.

Podczas wyborów samorządowych w listopadzie 2006 roku został pomownie wybrany na Burmistrza Miasta Lubania 

Od 1998 roku pełni społecznie funkcję przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" skupiającego 12 gmin położonych w dorzeczu rzeki Kwisy.