Gmina Nowogrodziec położona jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiegona pograniczu Pogórza Izerskiego i Borów Dolnośląskich. Zajmuje powierzchnię 176,3 km2, w tym 16,2 km2 przypada na miastoNowogrodziec.Administracyjnie gmina składa się z miasta Nowogrodziec i 12 miejscowości wiejskich.Zamieszkuje tu ponad 15000 osób.

Gmina charakteryzuje się dużymi zasobami kopalin użytecznych i różnorodnością wstępowania surowców mineralnych. Najważniejszym dla gospodarki jest surowiec ilasty występujący w różnych odmianach - jako glinki ceramiki szlachetnej, kamionkowe, ogniotrwałe oraz gliny ceramiki budowlanej. Na bazie tych surowców rozwinął się przemysł wydobywczy i przetwórczy surowców ceramicznych oraz materiałów budowlanych. Dzięki początkom garncarstwa Nowogrodziec stał się „Miastem dobrego garnka”.

Dogodne położenie geograficzne, przebiegające przez Gminę Nowogrodziec ważne szlaki komunikacyjne, w pełni uzbrojonew niezbędną infrastrukturę techniczną tereny inwestycyjne, należące do podstrefy Nowogrodziec - Wykroty Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i Gminy Nowogrodziec – Strefa Aktywności Gospodarczej, stwarzają doskonałe warunki do rozwoju biznesu.

 

 

 

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec

tel. 75 738 06 60, fax 75 731 64 16

urząd@nowogrodziec.pl

www.nowogrodziec.pl