W samym sercu Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, na pograniczu Pogórza Kaczawskiego, Izerskiego i Gór Kaczawskich, w województwie dolnośląskim znajduje się Gmina Wleń, swoimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi przyciąga liczne grupy zwiedzających.                 Na obszarze 86 km2 koncentruje niezliczone ilości atrakcji turystycznych, które można określić mianem ponadregionalnym. W jednym miasteczku i 12 sołectwach mieszka około 4200 osób. W centrum Doliny Rzeki Bóbr znajduje się jedno z najstarszych miast w Polsce – Wleń, które  prawa miejskie uzyskał w 1214 r. Gmina Wleń posiada barwną historię, która zwarta jest w licznych zabytkach świeckich jak i sakralnych. Między innymi turyści mogą zobaczyć pałac Lenno, Pałac Książęcy, pałac w Przeździedzy, zabytkowe kościoły: główny neogotycki p.w. św. Mikołaja we Wleniu, kościół p.w. św. Jadwigi - niegdyś zwany kaplicą grodową, maltańskie krzyże pokutne z wykutymi narzędziami zbrodni, ponad stuletnią zaporę wodną – największa kamienną zaporę w Polsce i najbardziej charakterystyczny zabytek dla tego regionu - Zamek Wleń – najstarszy murowany zamek na Śląsku, jeden z najstarszych                w Polsce. Na terenie gminy, każdy znajdzie coś dla siebie - odpoczynek i spokój                             w gospodarstwach agroturystycznych, obcowanie z przyrodą podczas wędrówek ścieżkami pieszymi (Góra Gniazdo, Ścieżka Św. Jadwigi, Dzwonkowa Droga-Bełczyna, Szlak Zamków Piastowskich), trasami rowerowymi (szlak rowerowy Doliny Bobru ER-6), żeglowanie po Jeziorze Pilchowickim lub wzięcie udziału - spływy kajakowe rzeką Bóbr.  Ponadto każdy turysta powinien odwiedzić wszystkie sołectwa gminy, gdzie podziwiać można doskonale zachowane elementy historycznego zagospodarowania.

                                                                                                        

obrazek
Ratusz miejski z pomnikiem Gołębiarki - fot. Przemysław Zatylny.jpg

 

                                                                                                                                 Artur Zych

                                                                                                                        Urząd Miasta i Gminy Wleń

                                                                                                                            ul. Bohaterów Nysy 7

                                                                                                                                59-610 Wleń

                                             

                                                                                                                            tel.+48 75 713 64 38

                                                                                                                       e.mail: sekretariat@wlen.pl

                                                                                                                                   www.wleń.pl