Zwiazek Gmin KWISA
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Organizacja » Gminy członkowskie Związku » Siekierczyn

Gmina Siekierczyn położona we wschodniej części historycznych Górnych Łużyc administracyjnie należy do pow. lubańskiego i jest jedną z mniejszych w woj. dolnośląskim. Obejmuje obszar niespełna 50 km2 i liczy nieco ponad 4 500 mieszkańców. Na jej terenie znajdują się wsie: Siekierczyn, Zaręba, Rudzica, Wyręba, Wesołówka, Nowa Karczma oraz kolonie Pisaczów, Ponikowo i przysiółek Rudzicy (Wyżne).

 

Pod względem geograficznym należy do Pogórza Izerskiego i prawie w całości położona jest na Wysoczyźnie Siekierczyńskiej. Przecina ją potok Siekierka wypływający spod Pastwy (334 m n.p.m.), najwyższego wzniesienia w gminie i wpadający do Kwisy w Lubaniu. Krajobraz gminy jest urozmaicony. Obfituje w śródpolne kępy drzew i zarośli, resztki bagien i torfowisk oraz oczka wodne pochodzenia naturalnego, bądź powstałe w wyniku szkód górniczych, jak np. użytek ekologiczny „Jezioro Formoza”. Wysoczyzna Siekierczyńska nie jest zbyt zasobna w bogactwa mineralne. Kryje w swym wnętrzu węgiel brunatny, bazalt, gliny i żwiry.  
                                 


                                                             

Wójt Gminy Janusz Niekrasz

 

 Urząd Gminy Siekierczyn

59-818 Siekierczyn
Siekierczyn 271
tel. 075 / 722 17 78, 722 17 50
fax 075 / 722 17 88
www.siekierczyn.pl

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2007-03-15 08:24:28 Ostatnia zmiana: 2016-01-06 17:33:26