Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1051953
od 28 czerwca 2006
Organizacja » Gminy członkowskie Związku » Siekierczyn Wersja do druku

Gmina Siekierczyn położona we wschodniej części historycznych Górnych Łużyc administracyjnie należy do pow. lubańskiego i jest jedną z mniejszych w woj. dolnośląskim. Obejmuje obszar niespełna 50 km2 i liczy nieco ponad 4 500 mieszkańców. Na jej terenie znajdują się wsie: Siekierczyn, Zaręba, Rudzica, Wyręba, Wesołówka, Nowa Karczma oraz kolonie Pisaczów, Ponikowo i przysiółek Rudzicy (Wyżne).

 

Pod względem geograficznym należy do Pogórza Izerskiego i prawie w całości położona jest na Wysoczyźnie Siekierczyńskiej. Przecina ją potok Siekierka wypływający spod Pastwy (334 m n.p.m.), najwyższego wzniesienia w gminie i wpadający do Kwisy w Lubaniu. Krajobraz gminy jest urozmaicony. Obfituje w śródpolne kępy drzew i zarośli, resztki bagien i torfowisk oraz oczka wodne pochodzenia naturalnego, bądź powstałe w wyniku szkód górniczych, jak np. użytek ekologiczny „Jezioro Formoza”. Wysoczyzna Siekierczyńska nie jest zbyt zasobna w bogactwa mineralne. Kryje w swym wnętrzu węgiel brunatny, bazalt, gliny i żwiry.  
                                 


                                                             

Wójt Gminy Dariusz Furdykoń

 

 Urząd Gminy Siekierczyn

59-818 Siekierczyn
Siekierczyn 271
tel. 075 / 722 17 78, 722 17 50
fax 075 / 722 17 88
www.siekierczyn.pl


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-03-15 08:24:28, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-03-15 08:28:57, Ostatnia zmiana: 2019-06-20 09:34:43, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3759