Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Przewodniczący Zgromadzenia kadencji 2018-2023
•  Przewodniczący Zgromadzenia 1992-2018
•  Protokóły posiedzeń Zgromadzenia
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
•  Protokóły posiedzeń Zarządu
•  Komisja Rewizyjna
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1274763
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Inne

Artykuły
  Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin "Kwisa" wg stanu na dzień 31.12.2019r.
  Sprawozdanie z działalości Związku Gmin "Kwisa" za 2019 r.
  Sprawozdanie z działalności Związku Gmin "Kwisa" za 2018r.
  Sprawozdanie z działalności Związku Gmin "Kwisa" za 2017r.
  Sprawozdanie z działalności Związku Gmin "Kwisa" za 2016r.
  Sprawozdanie z działalności Związku Gmin "Kwisa" za 2015r.
  Sprawozdanie z działalności Związku Gmin "Kwisa" za 2014r.
  Sprawozdanie z działalności Związku Gmin "Kwisa" za 2013 r.
  Sprawozdanie z działalności Związku Gmin "Kwisa" za 2012r.
  Sprawozdanie z działalności Związku Gmin "Kwisa" za 2011r. ł
  Sprawozdanie z działalności Związku Gmin "Kwisa" za 2010r.
  Sprawozdanie z działalności Związku Gmin "Kwisa" za 2009r.
  Sprawozdanie z działalności Związku Gmin "Kwisa" za 2007r.
  Sprawozdanie z działalności Związku Gmin "Kwisa" za 2006r.