Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zwiazek Gmin KWISA

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (2)

Organy
    Przewodniczący Zgromadzenia kadencji 2018-2023 (1)
    Przewodniczący Zgromadzenia 1992-2018 (1)
    Protokóły posiedzeń Zgromadzenia (0)
        kadencja 2002 -2006 (0)
            2002 rok (1)
            2003 rok (4)
            2004 rok (4)
            2005 rok (2)
            2006 rok (3)
        kadencja 2010-2014 (0)
            2011 rok (4)
            2012 rok (4)
            2013 rok (6)
            2014 rok (5)
        kadencja 2014-2018 (0)
            2015 rok (5)
            2016 rok (3)
            2017 rok (2)
            2018 rok (3)
        2022 r. (4)
        2021r. (3)
        kadencja 2018-2023 (0)
            2019 rok (5)
            2020 rok (3)
            2023 rok (4)
            2024 rok (2)
            kadencja 2006 - 2010 (0)
                2007 rok (4)
                2008 rok (2)
                2009 rok (3)
                2010 rok (5)
    Zarząd Związku (0)
        Skład Zarządu w kadencji 2006 -2010 (1)
        Skład Zarządu na kadencję 2010 - 2014 (1)
        Skład Zarządu w kadencji 2014-2018 (1)
        Skład Zarządu na kadencję 2018-2023 (6)
    Protokóły posiedzeń Zarządu (0)
        Zgromadzenie Związku (0)
        Kadencja 2002 -2006 (0)
            2006 rok (4)
            2005 rok (5)
            2004 rok (6)
            2003 rok (4)
        Kadencja 2006 -2010 (0)
            Rok 2007 (4)
            Rok 2008 (5)
            Rok 2009 (6)
            Rok 2010 (4)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Rok 2015 (10)
            Rok 2016 (8)
            Rok 2017 (8)
            Rok 2018 (8)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            kadencja 2010 - 2014 (0)
                2011 rok (4)
                2012 rok (7)
                2013 rok (6)
                2014 rok (13)
                2015 rok (1)
            2019 rok (8)
            2020 rok (4)
                2021rok (1)
            2021 rok (4)
            2022 rok (13)
            2023 rok (8)
            2024 rok (3)
    Komisja Rewizyjna (0)
        Skład Komisji (4)
        Reulamin Komisji Rewizyjnej (1)

Organizacja
    Status prawny Związku (1)
    Gminy członkowskie Związku (0)
        miasto Lubań (1)
        Olszyna (1)
        Leśna (1)
        Gryfów (1)
        Lubomierz (1)
        Mirsk (1)
        Siekierczyn (1)
        gmina Lubań (1)
        Osiecznica (1)
        Warta Bolesławiecka (1)
        miasto Bolesławiec (1)
        Nowogrodziec (1)
        gmina Bolesławiec (1)
        Lwówek Śląski (1)
        Wleń (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
        Rekrutacja na wolne stanowiska pracy (0)
    Zamówienia publiczne (0)
        zamówienia publiczne 2022r. (0)
            zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł (0)
                Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2022r. - zamieszczony w BZP (1)
                Otwarte (1)
                    Modernizacja infrastuktury technicznej Schroniska dla Zwierzątw m. Przylasek gmina Platerówka (5)
                Roboty budowlane - plan działań (1)
                Usługi - plan działań - Prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierzątmałych w Przylasku 18 (1)
                    Otwarte (0)
                        Przetarg na prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt małych w roku 2023 (4)
        Zamówienia publiczne 2021 (0)
            zamówienie publiczne powyżej 130 tys. (0)
                Prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych małych zwierząt domowych (psy i koty) w miejscowości Przylasek 18 (7)
        Otwarte od roku 2019 - 2020 (11)
            2014r. (6)
            2016r. (3)
            2017r. (4)
            2020r. (3)
                2018 r. (7)
                Informacja o otwarciu ofert - przetarg prowadzenie schroniska 2021 (1)
        Zamknięte od roku 2014 - 2019 (2)
            2014r. (4)
            2016r. (1)
            2017r. (1)
            2018r. (0)
            2019r. (1)
        Roztrzygnięte od roku 2014 -2019 (2)
            2014r. (3)
            2016 r. (1)
            2017r. (1)
            2018 (1)
            2019r. (1)
            2020 r. (1)
        Unieważnione rok 2014 i 2018 (0)
            2014 (2)
            2018 (1)
        Zamówienia publiczne 2023 (0)
            Otwarte (1)
    Biuro Związku (1)
    Kontrole (0)
        Kontrole Komisji Rewizyjnej (30)
        Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej (5)
        Pozostałe kontrole (4)
    Konkurs na stanowiska (0)
        otwarte (1)
        rozstrzygnięte (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 22.07.2011r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody dolnośląskiego z 30.07.2012r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.12.2014r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.02.2016r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 kwietnia 2017r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 wrzesnia 2018r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1.03.2019r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin "Kwisa" (2)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 września 2022r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiegoz dnia 10 sierpnia 2023r. (1)
    Uchwały Zarządu (0)
        kadencja 2002-2006 (0)
            2006 rok (4)
            2005 rok (6)
            2004 rok (5)
            2003 rok (4)
            2002 rok (1)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2007 r. (5)
            2008 r. (3)
            2009 r. (5)
            2010 r. (4)
        kadencja 2010-2014 (0)
            2011 rok (3)
            2012 rok (8)
            2013 rok (8)
            2014 rok (8)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2015 rok (8)
            2016 rok (6)
            2017 rok (9)
            2018 rok (7)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2019 rok (10)
            2020 rok (12)
            2021 rok (13)
            2022 rok (13)
            2023 rok (12)
            2024 rok (5)
    Uchwały Zgromadzenia (0)
        kadencja 2002 - 2006 (0)
            2002 rok (7)
            2003 rok (5)
            2004 rok (5)
            2005 rok (6)
        kadencja 2006 - 2010 (0)
            2007 rok (8)
            2006 rok (5)
            2008 rok (4)
            2009 rok (6)
            2010 rok (10)
        Kadencja 2010 - 2014 (0)
            2011 rok (18)
            2012 rok (12)
            2013 rok (16)
            2014 rok (18)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2015 rok (24)
            2016 rok (15)
            2017 rok (7)
            2018 rok (19)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2019 rok (13)
            2020 rok (7)
            2021 rok (9)
            2022 rok (19)
            2023 rok (10)
            2024 rok (2)
    Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu (0)
        2005 rok (1)
        2006 rok (0)
        2009 rok (3)
        2010 rok (1)
        2011 rok (6)
        2012 rok (3)
        2013 rok (3)
        2015 rok (7)
        2014 rok (6)
        2016 rok (7)
        2017 rok (2)
        2018 rok (9)
        2019 rok (8)
        2020 rok (11)
        2021 rok (4)
        2022 rok (12)
        2023 rok (9)
        2024 rok (3)
    Inne (20)

Finanse
    Budżet (0)
        2007 rok (0)
            projekt budżetu na 2007 rok (1)
            Uchwala Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego ZG Kwisa na 2007 rok (1)
            Zmiany budżetu (1)
        2008 rok (0)
            Uchwała Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" na 2008 r. (1)
        2009 rok (2)
        2010 rok (2)
        2011 rok (4)
        2012 rok (3)
        2013 rok (7)
        2014 rok (6)
        2015 rok (14)
        2016 rok (7)
        2017 rok (13)
        2018 rok (19)
        2019 rok (13)
        2020 rok (13)
        2021 rok (15)
        2022 rok (24)
        2023 rok (19)
        2024 rok (7)
    Sprawozdania (2)
        Informacje finansowe (0)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2009 rok (4)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2010 rok (4)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2011 r. (4)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2012r. (4)
            Wykonanie dochodów i wyadtków za 2013r. (4)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2014r. (7)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2015r. (3)
            Wykonanie dochodów i wyadtków za 2016r. (4)
                Wykonanie dochodów i wydatków za 2017r. (4)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2018r. (3)
                Rb-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za2018r. (1)
                Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2018 r. (0)
                Rb- N sprawozdanie kwartalne o stanie należności na koniec IV kw.2018 (1)
                RB-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych na koeniec 2018 r. (0)
                Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec IV kwartału 2018r. (1)
                Bilans (3)
            Wykonanie dochodów i wyadtków za 2019 (3)
            Wykonanie dochodów i wyadtków za 2020r. (1)
            Wykonanie dochodówi wydatków za 2021r. (1)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2022r. (1)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2023 rok (0)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok (3)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok (2)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok (2)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok (2)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok (3)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok (4)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok (5)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok (5)
        Sprawizdanie z wykonania budżetu za 2014 rok (2)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok (2)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok (1)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. (0)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za2018r. (1)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok (1)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. (1)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021r. (1)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok (1)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok (1)
        Pozostałe informacje finansowe - sprawozdania (80)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Udostępnianie informacji publicznej (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)
    Sprawy rózne (1)
    Archiwum (1)

Informacja o otwarciu ofert

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij