Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Przewodniczący Zgromadzenia kadencji 2018-2023
•  Przewodniczący Zgromadzenia 1992-2018
•  Protokóły posiedzeń Zgromadzenia
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
•  Protokóły posiedzeń Zarządu
•  Komisja Rewizyjna
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1274822
od 28 czerwca 2006
Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)

Organy
    Przewodniczący Zgromadzenia kadencji 2018-2023 (1)
    Przewodniczący Zgromadzenia 1992-2018 (1)
    Protokóły posiedzeń Zgromadzenia (0)
        kadencja 2002 -2006 (0)
            2002 rok (1)
            2003 rok (4)
            2004 rok (4)
            2005 rok (2)
            2006 rok (3)
        kadencja 2006 - 2010 (0)
            2007 rok (4)
            2008 rok (2)
            2009 rok (3)
            2010 rok (5)
        kadencja 2010-2014 (0)
            2011 rok (4)
            2012 rok (4)
            2013 rok (6)
            2014 rok (5)
        kadencja 2014-2018 (0)
            2015 rok (5)
            2016 rok (3)
            2017 rok (2)
            2018 rok (3)
        kadencka 2018-2023 (0)
            2019 rok (5)
            2020 rok (0)
    Zarząd Związku (0)
        Skład Zarządu w kadencji 2006 -2010 (1)
        Skład Zarządu na kadencję 2010 - 2014 (1)
        Skład Zarządu w kadencji 2014-2018 (1)
        Skład Zarządu na kadencję 2018-2023 (0)
    Zgromadzenie Związku (0)
    Protokóły posiedzeń Zarządu (0)
        Kadencja 2002 -2006 (0)
            2006 rok (4)
            2005 rok (5)
            2004 rok (6)
            2003 rok (4)
        Kadencja 2006 -2010 (0)
            Rok 2007 (4)
            Rok 2008 (5)
            Rok 2009 (6)
            Rok 2010 (4)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Rok 2015 (10)
            Rok 2016 (8)
            Rok 2017 (8)
            Rok 2018 (8)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            kadencja 2010 - 2014 (0)
                2011 rok (4)
                2012 rok (7)
                2013 rok (6)
                2014 rok (13)
                2015 rok (1)
            Rok 2019 (8)
            2020 rok (1)
    Komisja Rewizyjna (0)
        Skład Komisji (4)
        Reulamin Komisji Rewizyjnej (1)

Organizacja
    Status prawny Związku (1)
    Gminy członkowskie Związku (0)
        miasto Lubań (1)
        Olszyna (1)
        Leśna (1)
        Gryfów (1)
        Lubomierz (1)
        Mirsk (1)
        Siekierczyn (1)
        gmina Lubań (1)
        Osiecznica (1)
        Warta Bolesławiecka (1)
        miasto Bolesławiec (1)
        Nowogrodziec (1)
        gmina Bolesławiec (1)
        Lwówek Śląski (1)
        Wleń (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
        Rekrutacja na wolne stanowiska pracy (0)
    Zamówienia publiczne (0)
        Otwarte (11)
            2014r. (6)
            2016r. (3)
            2017r. (4)
            2018 r. (7)
        Zamknięte (2)
            2014r. (4)
            2016r. (1)
            2017r. (1)
            2018r. (0)
            2019r. (1)
        Roztrzygnięte (2)
            2014r. (3)
            2016 r. (1)
            2017r. (1)
            2018 (1)
            2019r. (1)
        Unieważnione (0)
            2014 (2)
            2018 (1)
    Biuro Związku (1)
    Kontrole (0)
        Kontrole Komisji Rewizyjnej (22)
        Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej (4)
        Pozostałe kontrole (4)

Prawo lokalne
    Statut (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 22.07.2011r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody dolnośląskiego z 30.07.2012r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.12.2014r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.02.2016r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 wrzesnia 2018r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1.03.2019r. (1)
    Uchwały Zarządu (0)
        kadencja 2002 - 2006 (0)
            2006 rok (4)
            2005 rok (6)
            2004 rok (5)
            2003 rok (4)
            2002 rok (1)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2007 r. (5)
            2008 r. (3)
            2009 r. (5)
            2010 r. (4)
        kadencja 2010 - 2014 (0)
            2011 rok (3)
            2012 rok (8)
            2013 rok (8)
            2014 rok (8)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                2015 rok (8)
                2016 rok (6)
                2017 rok (9)
                2018 rok (7)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2019 rok (10)
            2020 rok (3)
    Uchwały Zgromadzenia (0)
        kadencja 2002 - 2006 (0)
            2002 rok (7)
            2003 rok (5)
            2004 rok (5)
            2005 rok (6)
        kadencja 2006 - 2010 (0)
            2007 rok (8)
            2006 rok (5)
            2008 rok (4)
            2009 rok (6)
            2010 rok (10)
        Kadencja 2010 - 2014 (0)
            2011 rok (18)
            2012 rok (12)
            2013 rok (16)
            2014 rok (18)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2015 rok (24)
            2016 rok (15)
            2017 rok (7)
            2018 rok (19)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2019 rok (13)
            2020 rok (0)
    Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu (0)
        2005 rok (1)
        2006 rok (0)
        2009 rok (3)
        2010 rok (1)
        2011 rok (5)
        2012 rok (3)
        2013 rok (3)
        2014 rok (6)
        2015 rok (5)
        2016 rok (7)
        2017 rok (2)
        2018 rok (8)
        2019 rok (8)
        2020 rok (2)
    Inne (14)

Finanse
    Budżet (0)
        2007 rok (0)
            projekt budżetu na 2007 rok (1)
            Uchwala Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego ZG Kwisa na 2007 rok (1)
            Zmiany budżetu (1)
        2008 rok (0)
            Uchwała Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" na 2008 r. (1)
        2009 rok (2)
        2010 rok (2)
        2011 rok (4)
        2012 rok (3)
        2013 rok (7)
        2014 rok (6)
        2015 rok (14)
        2016 rok (7)
        2017 rok (13)
        2018 rok (19)
        2019 rok (13)
        2020 rok (2)
    Sprawozdania (0)
        Informacje finansowe (0)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2009 rok (4)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2010 rok (4)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2011 r. (4)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2012r. (4)
            Wykonanie dochodów i wyadtków za 2013r. (4)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2014r. (7)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2015r. (3)
            Wykonanie dochodów i wyadtków za 2016r. (4)
                Wykonanie dochodów i wydatków za 2017r. (4)
            Wykonanie dochodów i wydatków za 2018r. (3)
                Rb-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za2018r. (1)
                Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2018 r. (0)
                Rb- N sprawozdanie kwartalne o stanie należności na koniec IV kw.2018 (1)
                RB-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych na koeniec 2018 r. (0)
                Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec IV kwartału 2018r. (1)
                Bilans (3)
            Wykonanie dochodów i wyadtków za 2019 (3)
            Wykonanie dochodów i wyadtków za 2020r. (1)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok (3)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok (2)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok (2)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok (2)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok (3)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok (4)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok (5)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok (5)
        Sprawizdanie z wykonania budżetu za 2014 rok (2)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok (2)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok (1)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. (0)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za2018r. (1)
        Pozostałe informacje finansowe - sprawozdania (18)
        Sprawozdanie z wykonania budżtu Związku Gmin "Kwisa" za 2019 rok (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Udostępnianie informacji publicznej (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)
    Sprawy rózne (1)
    Archiwum (1)