Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981810
od 28 czerwca 2006
Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)

Organy
    Zarząd Związku (0)
        Skład Zarządu w kadencji 2006 -2010 (1)
        Protokóły posiedzeń Zarządu (0)
            Kadencja 2002 -2006 (0)
                2006 rok (4)
                2005 rok (5)
                2004 rok (6)
                2003 rok (4)
            Kadencja 2006 -2010 (0)
                Rok 2007 (4)
                Rok 2008 (5)
                Rok 2009 (6)
                Rok 2010 (4)
            kadencja 2010 - 2014 (0)
                2011 rok (4)
                2012 rok (7)
                2013 rok (6)
                2014 rok (13)
                2015 rok (1)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2015 (10)
                Rok 2016 (8)
                Rok 2017 (8)
                Rok 2018 (7)
        Skład Zarządu na kadencję 2010 - 2014 (1)
        Skład Zarządu w kadencji 2014-2018 (1)
    Zgromadzenie Związku (0)
        Przewodniczący Zgromadzenia (1)
        Protokóły posiedzeń Zgromadzenia (0)
            kadencja 2002 -2006 (0)
                2002 rok (1)
                2003 rok (4)
                2004 rok (4)
                2005 rok (2)
                2006 rok (3)
            kadencja 2006 - 2010 (0)
                2007 rok (4)
                2008 rok (2)
                2009 rok (3)
                2010 rok (5)
            kadencja 2010-2014 (0)
                2011 rok (4)
                2012 rok (4)
                2013 rok (6)
                2014 rok (5)
            kadencja 2014-2018 (0)
                2015 rok (5)
                2016 rok (3)
                2017 rok (2)
                2018 rok (3)
        Komisja Rewizyjna (0)
            Skład Komisji (3)
            Reulamin Komisji Rewizyjnej (1)

Organizacja
    Status prawny Związku (1)
    Gminy członkowskie Związku (0)
        miasto Lubań (1)
        Olszyna (1)
        Leśna (1)
        Gryfów (1)
        Lubomierz (1)
        Mirsk (1)
        Siekierczyn (1)
        gmina Lubań (1)
        Osiecznica (1)
        Warta Bolesławiecka (1)
        miasto Bolesławiec (1)
        Nowogrodziec (1)
        gmina Bolesławiec (1)
        Lwówek Śląski (1)
        Wleń (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Zamówienia publiczne (0)
        Otwarte (7)
            2014r. (6)
            2016r. (3)
            2017r. (4)
            2018 r. (7)
        Zamknięte (2)
            2014r. (4)
            2016r. (1)
            2017r. (1)
        Roztrzygnięte (2)
            2014r. (3)
            2016 r. (1)
            2017r. (1)
            2018 (1)
        Unieważnione (0)
            2014 (2)
            2018 (1)
    Biuro Związku (1)
    Rekrutacja na wolne stanowiska pracy (0)
    Kontrole (0)
        Kontrole Komisji Rewizyjnej (17)
        Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej (3)
        Pozostałe kontrole (4)

Prawo lokalne
    Statut (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 22.07.2011r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody dolnośląskiego z 30.07.2012r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.12.2014r. (1)
        Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.02.2016r. (1)
    Uchwały Zarządu (0)
        kadencja 2002 - 2006 (0)
            2006 rok (4)
            2005 rok (6)
            2004 rok (5)
            2003 rok (4)
            2002 rok (1)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2007 r. (5)
            2008 r. (3)
            2009 r. (5)
            2010 r. (4)
        kadencja 2010 - 2014 (0)
            2011 rok (3)
            2012 rok (8)
            2013 rok (8)
            2014 rok (8)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2015 rok (8)
            2016 rok (6)
            2017 rok (9)
            2018 rok (6)
    Uchwały Zgromadzenia (0)
        kadencja 2002 - 2006 (0)
            2002 rok (7)
            2003 rok (5)
            2004 rok (5)
            2005 rok (6)
            2006 rok (5)
        kadencja 2006 - 2010 (0)
            2007 rok (8)
            2008 rok (4)
            2009 rok (6)
            2010 rok (10)
        Kadencja 2010 - 2014 (0)
            2011 rok (18)
            2012 rok (12)
            2013 rok (16)
            2014 rok (18)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2015 rok (24)
            2016 rok (15)
            2017 rok (7)
            2018 rok (12)
    Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu (0)
        2005 rok (1)
        2006 rok (0)
        2009 rok (3)
        2010 rok (1)
        2011 rok (5)
        2012 rok (3)
        2013 rok (3)
        2014 rok (6)
        2015 rok (5)
        2016 rok (7)
        2017 rok (2)
        2018 rok (3)
    Inne (11)

Finanse
    Budżet (0)
        2007 rok (0)
            projekt budżetu na 2007 rok (1)
            Uchwala Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego ZG Kwisa na 2007 rok (1)
            Zmiany budżetu (1)
        2008 rok (0)
            Uchwała Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" na 2008 r. (1)
        2009 rok (2)
        2010 rok (2)
        2011 rok (4)
        2012 rok (3)
        2013 rok (7)
        2014 rok (6)
        2015 rok (14)
        2016 rok (7)
        2017 rok (13)
        2018 rok (13)
    Sprawozdania (0)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok (3)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok (2)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok (2)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok (2)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok (3)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok (4)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok (5)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok (5)
        Sprawizdanie z wykonania budżetu za 2014 rok (2)
        Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok (2)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok (1)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. (0)
    Informacje finansowe (0)
        Wykonanie dochodów i wydatków za 2009 rok (4)
        Wykonanie dochodów i wydatków za 2010 rok (4)
        Wykonanie dochodów i wydatków za 2011 r. (4)
        Wykonanie dochodów i wydatków za 2012r. (4)
        Wykonanie dochodów i wyadtków za 2013r. (4)
        Wykonanie dochodów i wydatków za 2014r. (7)
        Wykonanie dochodów i wydatków za 2015r. (3)
        Wykonanie dochodów i wyadtków za 2016r. (4)
        Wykonanie dochodów i wydatków za 2017r. (4)
        Wykonanie dochodów i wydatków za 2018r. (2)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Udostępnianie informacji publicznej (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)
    Sprawy rózne (1)
    Archiwum (1)