Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1032968
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2018-2023 » 2019 rok » Kadencja 2010 - 2014 » 2013 rok

Artykuły
  U C H W Ł A N R III/47/2013 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin " KWISA " na rok 2013
  U C H W A Ł A N R III/46/2013 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
  U C H W A Ł A N R III/45/2013 Zgromadzenia Związku Gmin "KWISA " z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wpłat na rzecz Związku Gmin " KWISA " na 2014 rok .
  U C H W A Ł A NR III/44/2013 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA z dnia 20 września 2013 roku w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na 2014r.
  U C H W A Ł A N R III/43/2013 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 20 września w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2012 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" w sprawie ustalenia składki czlonkowskiej na rzecz Związku na rok 2013 oraz Uchwały .......
  U C H W A Ł A NR III / 42 /2013 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 20 września 2013 r
  U C H W A Ł A NR III / 41 / 2013 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA "z dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin " KWISA "
  Uchwała Nr III / 40 / 2013 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 czerwca 2013r.w sprawie: przyjęcia statutu Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr III / 39 /2013 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa" z dnia 20 czerwca 2013r.w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządu Związku Gmin "Kwisa" za 2012r.
  UCHWAŁA NR III/38/2013 Zgromadzenia Związku Gmin "KWISA" z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "KWISA" za 2012r.
  U C H W A Ł A N R III/37/2013 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2012 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia składki członkowskiej
  U C H W A Ł A N R III/36/2013 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin " KWISA "na rok 2013
  U C H W A Ł A N R III/35/2013 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie wprowadzenie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin " KWISA " .
  Uchwała Nr III / 34 / 2013 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 07 maja 2013r. w sprawie: przyjęcia statutu Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr III / 33 / 2013 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 15 marca 2013 w sprawie: ustalenia organizatora XXI Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2013 roku
  Uchwała Nr III/ 32/2013 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"z dnia 15 marca 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa