Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1051928
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2018-2023 » 2019 rok » Kadencja 2010 - 2014 » 2013 rok Wersja do druku

Uchwała Nr III / 34 / 2013 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 07 maja 2013r. w sprawie: przyjęcia statutu Związku Gmin "Kwisa"

Uchwała Nr III / 34 / 2013

Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 07 maja 2013r.

 

 

w sprawie: przyjęcia statutu Związku Gmin „Kwisa”

 

Na podstawie art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz

§ 39 Statutu Związku Gmin „Kwisa” ogłoszonego  obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2011r.  (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2011r. Nr 157, poz. 2708 z późn. zm.),  Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa” uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się Statut Związku Gmin „Kwisa”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Związku i zobowiązuje się Zarząd do przesłania Statutu do rad gmin w celu jego podjęcia.

 

 

                                                             § 4

 

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr II/27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” z dnia 17 grudnia 2012r.

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w Urzędach miast i gmin – członków związku.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                        Związku Gmin „Kwisa”

                                                                           Janusz Niekrasz

                                                                       Wójt Gminy Siekierczyn

Załączone dokumenty
  Załącznik do Uchwały Nr III/34/2013 z dnia 07 maja 2013r. (90.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik do Statutu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 07 maja 2013r. (32.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Anna Streit, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Streit, Data wprowadzenia: 2013-06-25 16:09:33, Zatwierdził do publikacji: Anna Streit, Data publikacji 2013-06-25 16:11:20, Ostatnia zmiana: 2013-06-25 16:13:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 482