Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1051959
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2018-2023 » 2019 rok » Kadencja 2010 - 2014 » 2013 rok Wersja do druku

U C H W A Ł A NR III / 41 / 2013 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA "z dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin " KWISA "

U C H W A Ł A   NR  III / 41 / 2013

Zgromadzenia Związku Gmin “ KWISA “

z dnia  20 września 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „ KWISA „

              Na podstawie art 226 , art 227 ,art 229 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 ) Zgromadzenie Związku Gmin     „KWISA „ uchwala co następuje :

 

                                                                   §   1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „ KWISA „ na lata 2013 – 2016 stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/29/2012 Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA „ z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „ KWISA „ zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały .

 

                                                                  §   2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „ KWISA „ .

 

                                                                 §   3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku .

 

                                                                                              Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                     Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                          Janusz Niekrasz

                                                                                                Wójt Gminy Siekierczyn

 

Załączone dokumenty
  O B J A Ś N I E N I A (21.5kB) pobierz pokaż
  Wieloletnia Prognoza Finansowa (272.7kB) pobierz pokaż
  Wykaz przedsięwzięć do WPF (45.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Anna Streit, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Streit, Data wprowadzenia: 2013-10-02 11:35:32, Zatwierdził do publikacji: Anna Streit, Data publikacji 2013-10-02 11:49:27, Ostatnia zmiana: 2013-10-02 11:49:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 710