Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1051949
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2018-2023 » 2019 rok » Kadencja 2010 - 2014 » 2013 rok Wersja do druku

UCHWAŁA NR III/38/2013 Zgromadzenia Związku Gmin "KWISA" z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "KWISA" za 2012r.

                                        UCHWAŁA NR III/38/2013

Zgromadzenia Związku Gmin „KWISA”

z dnia  20 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin „KWISA” za 2012r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz.594 ) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin „KWISA” uchwala, co następuje:

§ 1

 

  1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Związku Gmin „KWISA” za rok 2012 r  składa się:

-         bilans z wykonania budżetu Związku Gmin „KWISA” na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę  28 154,82 zł ,

-         bilans jednostkowy Związku Gmin „KWISA” na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 767,28 zł ,

-         rachunek strat i zysków jednostki Związku Gmin „KWISA” na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zysk 4 347,77 zł ,

-         zestawienie zmian w funduszu jednostki Związku Gmin „KWISA” na dzień 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje stan funduszu 24 597,18 zł ,

-         skonsolidowany bilans jednostki Związku Gmin „KWISA” na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę  28 767,28 zł .

  1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „KWISA” za rok 2012.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków.

                                                                      

                                                                       Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                            Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                  Janusz Niekrasz

                                                                             Wójt Gminy Siekierczyn


Informację wytworzył: Anna Streit, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Streit, Data wprowadzenia: 2013-06-25 16:20:55, Zatwierdził do publikacji: Anna Streit, Data publikacji 2013-06-25 16:21:51, Ostatnia zmiana: 2013-06-25 16:21:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 489