Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1051937
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2018-2023 » 2019 rok » Kadencja 2010 - 2014 » 2013 rok Wersja do druku

U C H W A Ł A NR III/44/2013 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA z dnia 20 września 2013 roku w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na 2014r.

                                            U C H W A Ł A   NR  III/44/2013

                                   Zgromadzenia Związku Gmin “ KWISA “

                                                          z dnia 20 września 2013 roku

w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „ KWISA „ na 2014 rok

                     Na podstawie § 6  ust. 1,2,6 Statutu Związku Gmin „ KWISA „ ogłoszonego Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Gmin „ KWISA „ w Lubaniu ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 157 , poz. 2708 z dnia 27 lipca 2011 roku z późn. zmianami ) Zgromadzenie Związku Gmin „ KWISA „ uchwala co następuje : 

 

                                                                        §   1

1.      Ustala się składkę członkowską na rok 2014 w wysokości 1,00 zł od każdego mieszkańca gminy lub  miasta z przeznaczeniem na funkcjonowanie Związku .

Podstawą ustalenia liczby mieszkańców jest stan ewidencyjny ludności stale zamieszkałej w danej gminie i mieście  - ustalony na dzień 31 grudnia 2012 roku .

2.      Wysokość składki na 2014 rok na funkcjonowanie Związku stanowi załącznik  do niniejszej uchwały .

 

                                                      §   2

Ustalona składka na funkcjonowanie Związku płatna do 20-go każdego miesiąca począwszy od miesiąca stycznia do maja w wysokości 20% wymiaru składki rocznej .

 

                                                         §   3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „ KWISA „ w Lubaniu .

 

                                                                       §   4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku .

                                                                                             

                                                                                  Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                        Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                           Janusz Niekrasz

                                                                                    Wójt Gminy Siekierczyn

 

                                                                                                    Załącznik

                                                                                                    do Uchwały Nr III/44/2013

                                                                                                    Związku Gmin ‘ KWISA „

                                                                                                    z dnia 20 września 2013 roku

                                    U S T A L E N I E

wysokości składki członkowskiej na funkcjonowanie Związku na rok 2014 wg. stanu ewidencyjnego ludności zamieszkałej na stałe w gminie , mieście na dzień 31 grudnia 2012 roku .

 

Lp

NAZWA GMINY , MIASTA

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

1

M. Bolesławiec

39 851

39 851

2

Bolesławiec Gmina

13 899

13 899

3

Mirsk

 8 883

 8 883

4

Leśna

10 568

10 568

5

Gryfów

10 152

10 152

6

M. Lubań

22 108

22 108

7

Lubomierz

 6 250

 6 250

8

Siekierczyn

 4 594

 4 594

9

Osiecznica

 7 542

 7 542

10

Olszyna

 6 645

 6 645

11

Gmina Lubań

 6 530

 6 530

12

Warta Bolesławiecka

 8 324

 8 324

13

Nowogrodziec

15 285

15 285

14

Lwówek Śląski

17 947

17 947

 

RAZEM

178 578

178 578

 

                                                                                 

                                                                                  Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                        Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                           Janusz Niekrasz

                                                                                    Wójt Gminy Siekierczyn

 

 

 


Informację wytworzył: Anna Streit, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Streit, Data wprowadzenia: 2013-10-02 12:04:47, Zatwierdził do publikacji: Anna Streit, Data publikacji 2013-10-02 12:07:55, Ostatnia zmiana: 2013-10-02 12:08:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 769