Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1051958
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2018-2023 » 2019 rok » Kadencja 2010 - 2014 » 2013 rok Wersja do druku

U C H W A Ł A NR III / 42 /2013 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 20 września 2013 r

                                                                    U C H W A Ł A   NR  III / 42 /2013

                                            Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA „

                                           z  dnia  20 września 2013 roku

                    w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin „ KWISA „ na rok 2013 .

 

                        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 w związku z art. 73 a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz.  594 ) art. 211, art. 222, art. 235, art. 236 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych    (Tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. , poz. 885) Zgromadzenie Związku Gmin „ KWISA „ uchwala co następuje :

 

                                                                §   1

Zwiększyć dochodu budżetu Związku w wysokości                                                    188 526 zł                                  

z tego :

   -   dochody bieżące o kwotę                            23 526 zł

  -    dochody majątkowe o kwotę                   165 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

 

                                                              §   2

Zwiększyć wydatki budżetu Związku w wysokości                                                   188 526 zł

z tego :

  -   wydatki bieżące o kwotę                              23 526 zł

 -   wydatki majątkowe o kwotę                       165 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

 

                                                             §   3

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi :

                                           po stronie dochodów 857 779 zł .

                                           po stronie wydatków  857 779 zł .

 

 

                                                             §   4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „ KWISA „ .

 

                                                           §   5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku .

 

 

                                                                                  Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                        Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                           Janusz Niekrasz

                                                                                    Wójt Gminy Siekierczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  załącznik 1, 2 do zmiany 2013 (14.8kB) pobierz    

Informację wytworzył: Anna Streit, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Streit, Data wprowadzenia: 2013-10-02 11:50:21, Zatwierdził do publikacji: Anna Streit, Data publikacji 2013-10-02 11:53:10, Ostatnia zmiana: 2013-10-02 11:53:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 650