Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1020204
od 28 czerwca 2006
Organizacja » Zamówienia publiczne » Otwarte » 2014r.

Artykuły
  II przetarg na "Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego na działce nr 18 w Wielkim Lubańskim Lesie, gmina Platerówka"
  Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego na działce nr 18 w Wielkim Lubnańskim Lesie , gmina Platerówka
  Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniadotyczące przetargu nieograniczonego na:"WYKONANIE I ETAPU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT MAŁYCH W LUBAŃSKIM WIELKIM LESIE, GMINA PLATERÓWKA"
  Lubań: II PRZETARG NA WYKONANIE I ETAPU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT MAŁYCH W LUBAŃSKIM WIELKIM LESIE, GMINA PLATERÓWKA
  Zapytania i odpowiedzi w postępowaniu przetargowym na " Wykonanie I etapu robót budowlanych związanych z utworzeniem schroniska dla zwierząt małych w Lubańskim Wielkim Lesie, gmina Platerówka"
  Lubań: WYKONANIE I ETAPU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT MAŁYCH W LUBAŃSKIM WIELKIM LESIE, GMINA PLATERÓWKA Numer ogłoszenia: 49461 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane