Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1064104
od 28 czerwca 2006
Organizacja » Zamówienia publiczne » Otwarte

Kategorie
  2014r. (6)
  2016r. (3)
  2017r. (4)
  2018 r. (7)
Artykuły
  Wybór oferty
  Informacja o ocenie ofert
  ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
  INFROMACJA O ZAWIESZENIU BIEGU TERMINU ZWIAZANIA OFERTĄ W WYNIKU ZŁOZONEGO PROTESTU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Redakcja techniczna i wydanie publikacji "Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek"
  Zawiadomienie o wniesionym proteście w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Redakcja techniczna i wydanie publikacji "Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek"
  Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na "Redakcję techniczna i wydanie publikacji "Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek"
  Przetarg na redakcję techniczną i wydanie publikacji " Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek"