Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994371
od 28 czerwca 2006
Finanse » Sprawozdania » Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

Artykuły
  U C H W A Ł A Nr I /7/2008 Zarządu Związku Gmin " Kwisa " z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku.
  Uchwała nr I / 9 /2009 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 marca 2009r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2008r