Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994395
od 28 czerwca 2006
Finanse » Sprawozdania » Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Artykuły
  Uchwała Nr I/64/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 4 marca 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin "Kwisa" sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za 2013r.
  Uchwała Nr IV/22/2014 Zarządu Związku Gmin :"Kwisa" z dnia 19 lutego 2014r.w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin " KWISA " za rok 2013 .
  Uchwała Nr I/286/2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Zwiążku Gmin "Kwisa" na lata 2014-2017 przedstawionym wraz z projektem uchwały w sprawie planu finansowego na 2014r.
  Uchwała Nr I/285/2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin "Kwisa" projekcie uchwały w sprawie planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" na 2014 rok wraz uzasadnieniem
  Uchwała Nr I/193/2013 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2013r.w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Związku Gmin "Kwisa" informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za I półrocze 2013r.