Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994374
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu » 2015 rok

Artykuły
  Zarządzenie Nr 5/2015 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań na roboty budowlane związane z utworzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt małych
  Zarządzenie Nr 4/2015 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa z dnia 15 grudnia 2015r.w sprawie regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Związku Gmin "Kwisa"
  Zarządzenie Nr 3/2015 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych
  Zarządzenie nr2/2015 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 1 grudnia 2015r. w sparwie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2015r.
  Zarządzenie Nr 01/2015 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 28 października 2015r.