Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994373
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » kadencja 2002 - 2006 » 2006 rok

Artykuły
  UCHWAŁA Nr XVI/28/2006 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 12 września 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu Związku na 2006 rok.
  UCHWAŁA NrXV/27/2006 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 02 czerwca 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu Związku na 2006 rok.
  UCHWAŁA NR XIV/26 /06 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA" z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie : ustalenia organizatora XIV Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2006 roku.
  UCHWAŁA Nr XIV/25/06 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku na 2006 r.
  UCHWAŁA nr XIV/24/06 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA' z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2005 i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.