Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981820
od 28 czerwca 2006
Finanse » Informacje finansowe » Wykonanie dochodów i wyadtków za 2013r.

Artykuły
  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie od. 1.01 do 31.12.2013r.
  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie od 1.01. do 30.09.2013r.
  Kwartalne sparwozdanie o nadwyżce /deficycie od 1.01. do 30.06.2013
  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie od 1.01.-31.03.2013r.