Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994406
od 28 czerwca 2006
Finanse » Sprawozdania » Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Artykuły
  Uchwała NR I/188/ 2015 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 10.08.2015r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd ZG "Kwisa" informacji o przebiegu wykonania budżetu ZG "Kwisa" za I pół. 2015r.
  Uchwała Nr I/33/2015 Zarządu Związku Gmin "Kwisa z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Związku Gmin " KWISA" za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPF