Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1020183
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » kadencja 2006 - 2010 » 2009 rok

Artykuły
  Uchwała Nr I / 19 / 2009 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 23 października 2009 r. w sprawie: ustalenia organizatora XVIII Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2010 roku
  Uchwała Nr I / 18 /2009 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 16 kwietnia 2009r.w sprawie: zmiany Uchwały Nr I /16/ 2009 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 06 stycznia 2009r. w sprawie: ustalenia organizatora XVII Samorządowych Igrzysk Sp
  UCHWAŁA Nr I / 17 / 2009 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2008r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr I/16/2009 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 06 stycznia 2009r. w sprawie: ustalenia organizatora XVII Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2009 roku
  U C H W A Ł A Nr I/15/2009 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie: przekazania pozostałych środków trwałych Gminom-członkom Związku Gmin "Kwisa".
  U C H W A Ł A Nr I/14/2009 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku na 2009