Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994445
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zarządu » Kadencja 2006-2010 » 2010 r.

Artykuły
  Uchwała nr I/17/2010 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała nr I/16/2010 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2011 rok
  U C H W A Ł A Nr I /15/2010 Zarządu Związku Gmin " Kwisa " z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku.
  Uchwała nr I / 14 /2010 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2009r.