Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1064117
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2014-2018 » 2015 rok

Artykuły
  Uchwała Nr I/89/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 1grudnia 2015r.w sprawieprzyjęcia budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2016r.
  Uchwała Nr I/88/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 1 grudnia 2015r. wsprawie WPF Związku Gmin "Kwisa" na lata 2016-2019
  Uchwała Nr I/87/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Związku Gmin "kwisa" na 2015r.
  Uchwała Nr I/86/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 1 grudnia 2015r. w sparwie WPF Związku Gmin "Kwisa" na lata 2015-2018
  Uchwała Nr I /85/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 23 października 2015 r. w sprawie: zmian w statucie Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr I/84/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 23 października 2015r. w sprawie ustalenia wpłat na rzecz Związku Gmin " Kwisa" na 2016 rok.
  Uchwała Nr I/83/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"z dnia 23 października 2015r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na 2016 rok.
  Uchwała Nr I/82/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/76/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia organizatora XXIII Samorzadowych Igrzysk Sportowych w 2015 r
  Uchwała Nr I/81/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa|"z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Kwisa" za 2014r.
  Uchwała Nr I/80/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa| z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za rok 2014
  Uchwała Nr I/79/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/62/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 18 września 2014r. w sprawie ustalenia wpłat na rzecz Związku Gmin "Kwisa|" na 2015r.
  Uchwała Nr I/78/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa|" z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "Kwisa" na 2015r.
  Uchwała Nr I/77/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmianyy Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr I/76/2015 Zgromadzenia Związku Gmin"Kwisa" z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia organizatora XXIII Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2015r.
  Uchwała Nr I/75/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2015r.
  Uchwała Nr I/74/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa|" z dnia 25 marca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr I/73 / 2015 Zgromadzenia związku Gmin " KWISA" z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany przyjęcia budżetu Związku Gmin "KWISA" na rok 2015.
  Uchwała Nr I/ 72 / 2015 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA" z dnia 25 marca 2015r.w sprawie zmiany przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin " KWISA"
  Uchwała Nr I/71/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2015 rok
  Uchwała Nr I/70/2015 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa" " z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin " Kwisa"
  Uchwała Nr I/69/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 22 stycznia 2015r.w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" na okres kadencji 2014-2018
  Uchwała Nr I/68/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 22 stycznia 2015r.w sprawie: wyboru członków Zarządu Związku na okres kadencji 2014-2018
  Uchwała Nr I/ 67/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu na okres kadencji 2014-2018
  Uchwała Nr I/66/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"z dnia 22 stycznia 2015r.w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na okres kadencji 2014-2018