Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981830
od 28 czerwca 2006
Finanse » Budżet » 2014 rok

Artykuły
  Uchwała nr IV/60/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 18 wrzesnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014r.
  uchwała Nr I/154/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez ZG "Kwisa" pożyczki długoterminowej ....
  Uchwała Nr IV/ 54 /2014 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 06 maja 2014r.w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "
  Uchwała Nr IV/52 /2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 06 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Gmin "KWISA " na 2014 rok
  Uchwała Nr IV/22/2014 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 19 lutego 2014r.w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin " KWISA " za rok 2013.
  Uchwała Nr IV/49/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2014 .