Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994383
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2014-2018 » 2016 rok

Artykuły
  Uchwała Nr II /104/ 2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia organizatora XXV Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2017r.
  Uchwała Nr II/103/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w statucie Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr II/ 102 /2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"z dnia 15 grudnia2016r.w sprawie uchylenia uchwały Nr II/97/206 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmian w statucie.
  Uchwała Nr II/101/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2017
  Uchwała Nr II/100/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr II /99 / 2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"" z dnia 15 grudnia 2016r.w sprawie zmiany uchwały Nr II/96/2016 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa" z dnia 20 października 2016 r.w sprawie ustalenia wpłat na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na 2017r.
  Uchwała Nr II/98 / 2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"z dnia 15 grudnia 2016r.w sprawie zmiany uchwały Nr II/95/2016 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA" z dnia 20 października 2016 roku w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin
  Uchwała Nr II/97/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 października 2016r. w sprawie: zmian w statucie Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr II/96/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 października 2016r.w sprawie ustalenia wpłat na rzecz Związku Gmin " KWISA" na 2017 rok.
  Uchwała Nr II/95/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 października 2016r.w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin " KWISA" na 2017 rok.
  Uchwała Nr II/94/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 18 maja 2016r, w sprawie ustalenia organizatora XXiV Samorządowych Igrzysk Sportowych Zwiąku w 2016r.
  Uchwała Nr II/93/2016 Zgromadzeina Związku Gmin "Kwisa" dnia 18 maja 2016r.w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin"Kwisa" za 2015r.
  Uchwała Nr II/92/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia finansowego oraz sprawozdani a z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za rok 2015
  Uchwała Nr II/91/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dia 18 maja 2016r.w sprawie zmiany budzetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2016
  Uchwała Nr II/90/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"