Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981807
od 28 czerwca 2006
Finanse » Sprawozdania » Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

Artykuły
  Uchwała Nr I/68/2013 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie opinii o przedłozonym przez zarząd Związku Gmin "Kwisa" sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za 2012rok
  Uchwała Nr I/313/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 06 grudnia 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin "Kwisa" projekcie budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2013
  Uchwał Nr I/312/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 06 grudnia 2012r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WiPF Związku Gmin "Kwisa" przedfstawionym wraz z projektem budżetu Związku na rok 2013
  Uchwała Nr I/202/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 3.08.2012r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Związku Gmin "Kwisa" informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" za I półrocze 2012r.
  Uchwała Nr II/8/2012 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 16.07.2012r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" za I pół. 2012r. oraz inf. o kształtowaniu się WPF za I pół. 2012r.