Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981824
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu » 2012 rok

Artykuły
  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 3/2012 Przewodniczącego Związku Gmin "Kwisa" z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2012r.
  ZARZĄDZENIE Nr 02/2012 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie instrukcji obiegu kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych.
  Zarządzenie nr 01/2012 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 22 maja 2012r.w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej zestawu komputerowego