Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1020213
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zarządu » kadencja 2002 - 2006 » 2003 rok

Artykuły
  UCHWAŁA Nr IV/4/2003 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 10 grudnia 2003 roku. w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2004 rok.
  U c h w a ł a nr II/3/2003 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2003 roku.
  Uchwała nr I/2/2003 Zarządu Związku Gmin "Kwisa z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie: opracowania i wydania Przewodnika turystycznego - Szlaki turystyczne doliny rzeki Kwisy.
  Uchwała nr I/1/2003 Zarządu Związku Gmin "Kwisa' z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2002 rok.