Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981803
od 28 czerwca 2006
Finanse » Sprawozdania » Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

Artykuły
  Uchwała RIO w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2011r.
  Uchwała Nr II / 21 / 2012r. Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 24.05.2012r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za 2011r.
  Uchwała RIO w sprawie opinii o wykoaniu budżetu za I półrocze 2011 r.
  Uchwała nr I/2?2011 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" za I półrocze 2011 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku