Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981813
od 28 czerwca 2006
Finanse » Budżet » 2012 rok

Artykuły
  U C H W A Ł A N R II/30/2012 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2013r.
  UCHWAŁA NR II/8/2012 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 16 lipca 2012r.w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I pół. 2012 r.
  U C H W A Ł A N R I/18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku Gmin " KWISA " na rok 2012