Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981554
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu » 2011 rok

Artykuły
  Zarządzenie Nr 5/2011 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Związku Gmin "Kwisa".
  Zarządzenie Nr 4/2011 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Związku Gmin "Kwisa"
  Z arządzenie 3/2011 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin " Kwisa" z dnia 19 grudnia 2011 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2011 roku .
  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 01 / 2011 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 24 stycznia 2011r w sprawie: Dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości ( Polityka rachunkowości).
  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2011 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: wykonywania czynności kancelaryjnych w Związku Gmin "Kwisa"