Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994419
od 28 czerwca 2006
Finanse » Budżet » 2015 rok

Artykuły
  Uchwała Nr I/365/2015 składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Zgromadzenia Związku nr I/88/2015 i I/89/2015
  Uchwała Nr I/89/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2016
  Uchwała Nr I/88/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa" na lata 2016-2019
  Uchwała Nr I/87/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2015r.
  Uchwała Nr I/86/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa" na lata 2015-2018
  Uchwała Nr I/37/2015 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 03 listopada w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2016
  Uchwała Nr I/36/2015 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 03 listopada 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr I/35/2015 Zarządu Związku Gmin"Kwisa" z dnia 23 paździrenika 2015r.w sprawie zminy budżetu na rok 2015
  Uchwała Nr I/34/2015 Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
  Uchwała Nr I/32/2015 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2105
  Uchwała Nr I/31/2015 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 16marca 2015r, w sprawie zmiany budżetu na 2015r.
  Uchwała Nr I/78/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2015r.
  Uchwała Nr I/75/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Związku Gmin "kwisa" na 2015r.
  Uchwała Nr I/71/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin " Kwisa"na rok 2015