Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981749
od 28 czerwca 2006
Organizacja » Zamówienia publiczne » Zamknięte

Kategorie
  2014r. (4)
  2016r. (1)
  2017r. (1)
Artykuły
  Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dot. postępowania przetargowego ZGK.032.4.2017
  Rozstrzygnięcie protestu w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na "Redakcję techniczną i wydanie publikacji "Z biegiem Kwisy.Przyroda i człowiek"