Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981806
od 28 czerwca 2006
Finanse » Sprawozdania » Sprawizdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Artykuły
  Uchwała Nr I/77/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa"w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Kwisa" za 2013r.
  Uchwała Nr IV/ 54 /2014 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 06 maja 2014r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2013