Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981765
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu » 2013 rok

Artykuły
  Zarządzenie Nr 3/2013 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin " KWISA " z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych.
  Zarządzenie Nr 2/2013 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin " KWISA "z dnia 16 grudnia 2013 r.w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Związku Gmin "KWISA".
  Zarządzenie Nr 1/2013 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin " KWISA " z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2013 roku .