Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994442
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2010 - 2014 » 2011 rok

Artykuły
  U C H W A Ł A N R I/18/2011 Zgromadzenia związku Gmin " KWISA " z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku Gmi
  U C H W A Ł A NRI/17/2011 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Związku
  U C H W A Ł A I / 16 / 2011 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 24 listopada 2011 roku w wsprawie: zmiany planu finansowego Związku na rok 2011.
  U C H W A Ł A Nr I / 15/ 2011 Zgromadzenia Związku Gmin "KWISA " z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin " KWISA "na 2012 rok.
  U C H W A Ł A Nr I /14 / 2011 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego związku na rok 2011
  Uchwała Nr I / 13/ 2011 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: powołania Skarbnika Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr I / 12/ 2011 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: odwołania Skarbnika Związku Gmin "Kwisa"
  U C H W A Ł A Nr I / 11 /2011 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa" z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa" na 2011 rok.
  U C H W A Ł A Nr I / 10 /2011 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa" z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Związku na 2011 rok.
  UCHWAŁA Nr I / 9 / 2011 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Kwisa" za 2010r.
  Uchwała Nr I / 8/2011 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za 2010r
  U C H W A Ł A Nr I/7/2011 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa".
  U C H W A Ł A Nr I/6/2011 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku na 2011 r
  Uchwała Nr I / 5/ 2011 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia organizatora XIX Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2010 roku
  Uchwała Nr I / 4 / 2011 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" na okres kadencji 2010-2014
  Uchwała Nr I / 3 / 2011 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: wyboru członków Zarządu Związku na okres kadencji 2010-2014
  Uchwała Nr I / 2/ 2011 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu na okres kadencji 2010-2014
  Uchwała Nr I / 1/ 2011 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na okres kadencji 2010-2014