Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981554
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2014-2018 » 2018 rok

Artykuły
  Uchwała Nr IV/ 122 /2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 05 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mirsk.
  Uchwała Nr IV/121/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 05 paździrnika 2018r. w sprawie ustalenia wpłat na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na 2019r.
  Uchwała Nr IV/120/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"z dnia 05 października 2018r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin " KWISA" na 2019 rok.
  Uchwała Nr IV/119/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmian w statucie Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr IV/118/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Kwisa" za rok 2017
  Uchwałą Nr IV/117/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za rok 2017
  Uchwała Nr IV/116/2018 Zgromdzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2018
  Uchwała Nr IV/115/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmiany WPF Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała nr I/92/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Związku Gmin "Kwisa" przedstawionego w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" nr IV/113/2018 z dnia 31.01.
  Uchwała Nr IV/114/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia organizatora XXVI Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2018r.
  Uchwała Nr IV/113/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2018
  Uchwała Nr IV/112/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 31 stycznia 2018r, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"