Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981554
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2014-2018 » 2018 rok Wersja do druku

Uchwała Nr IV/114/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia organizatora XXVI Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2018r.

Uchwała Nr IV/114/2018

Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia organizatora XXVI Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2018r.

Na  podstawie: § 3 ust. 6 Statutu Związku Gmin „Kwisa” (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014r., poz.5343 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa” uchwala co następuje:

                                                                       § 1

Związek organizuje XXVI  Samorządowe Igrzyska Sportowe w Gminie Warta Bolesławiecka w dniu 26  maja 2018r. Igrzyska winny mieć charakter międzygminnej imprezy rekreacyjno-sportowej, otwartej dla mieszkańców gmin – członków Związku.

                                                                       § 2

Uczestnikami Igrzysk będą drużyny sportowe z miast i gmin członków Związku w skład których wchodzą pracownicy gmin i radni. W Igrzyskach gościnnie mogą wystąpić drużyny z gmin z zagranicy współpracujące z gminą organizatorem.

                                                                       § 3

Organizacją Igrzysk zajmie się Gmina Warta Bolesławiecka. Na organizację Igrzysk z funduszy Związku przeznacza się kwotę w wysokości 7.000,00 zł, pochodzących ze składek członków Związku oraz innych funduszy pomocowych oraz sponsorów pozyskanych przez organizatora.

                                                                       § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

                                                                       § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku.                                                                                           

                                                                                                                             Przewodniczący  Zgromadzenia

                                                                                                                                      Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                                                             Janusz Niekrasz

                                                                                                                                   Wójt Gminy Siekierczyn

 


Informację wytworzył: Anna Streit, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Streit, Data wprowadzenia: 2018-02-19 21:40:50, Zatwierdził do publikacji: Anna Streit, Data publikacji 2018-02-19 21:42:55, Ostatnia zmiana: 2018-02-19 21:43:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 129