Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1064109
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zarządu » kadencja 2002 - 2006 » 2004 rok

Artykuły
  UCHWAŁA Nr V/5/2004 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 10 listopada 2004 roku. w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2005 rok.
  U C H W A Ł A V/4/ 2004 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu - planu finansowego Związku na rok 2004.
  U C H W A Ł A IV/3/ 2004 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 1 października 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały nr VI/14/04 Zgromadzenia Związku z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2004 rok i zmiany uchwały nr
  Uchwała nr IIl/2/2004 Zarządu Związku Gmin "Kwisa z dnia 4 sierpnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2004 roku.
  U c h w a ł a nr II/1/2004 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2003rok.