Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1020215
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » kadencja 2006 - 2010 » 2010 rok

Artykuły
  U C H W A Ł A Nr I / 29/2010 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 22 października 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr I/25/2010 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o pr
  Uchwała Nr I / 28 / 2010 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 22 października 2010r. w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała nr I/27/2010 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 23.09.2010 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok
  Uchwała nr I/26/2010 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 23.09.2010 w sprawie ustalenia składki członkowskij na rzecz Zeiązku Gmin "Kwisa" od 2011 roku
  Uchwała nr I/25/2010 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 23.09.2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze
  Uchwała Nr I / 24 / 2010 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin "Kwisa"
  U C H W A Ł A Nr I / 23 /2010 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 08 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Związku na 2010 rok.
  UCHWAŁA Nr I / 22 / 2010 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 08 kwietnia 2010r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2009r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Kwisa"
  UCHWAŁA Nr I / 21/2009 /2010 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany w statucie Związku Gmin "Kwisa"
  U C H W A Ł A Nr I/20/2010 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 07 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku na 2010 r.